DATARECOVERY: Hlavná stránka
Prihlásiť  Záchrana dat, obnova dat | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYRikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Hlavná stránka

Vážna chyba HD Seagate a Maxtor

Ak vlastníte alebo užívate určité modely pevných diskov Seagate alebo Maxtor s rozhraním SATA, existuje pomerne značná pravdepodobnosť poškodenia, ba dokonca straty dát uložených na týchto diskoch. K haváriám uvedených diskov dochádza veľmi často a to celosvetovo už od polovice roku 2008, avšak mnohí uživatelia osobných počítačov a správcovia sieti ešte vôbec netušia, ako vysoko sú ohrozené ich dáta. Problém, ktorý sa týka desktopových aj serverových pevných diskov Seagate a Maxtor s rozhraním SATA spôsobuje závažná chyba v mikrokóde firmwaru spomínaných diskov.

V praxi sa závada prejavuje ihneď po zapnutí disku (počítača) – ale až po presne danom počte chýb pri čítaní, resp. zapnutí. Chyba postihuje všetky pevné disky modelových radov Barracuda 7200.11, Barracuda ES.2, DiamondMax 22, SV35.3, SV35.4, Pipeline HD a Pipeline HD Pro, ktoré boli vyrobené pred 12. januárom 2009 a prešli vadnou testovacou linkou výrobcu.

Záchrana dát z pevných diskov Seagate a Maxtor
Obr. 1: Oblasti vyznačené červenou farbou sú haváriami diskov Seagate a Maxtor s chybou firmwaru momentálne najviac zasiahnuté. Reálne je však ohrozenie v celosvetovom meradle.

Na vzniknutú situáciu už zareagovala spoločnosť DATARECOVERY, s.r.o., ktorá vyvinula postup, ako ohlásenú chybu eliminovať a z poškodených diskov zachrániť všetky dáta. Vďaka vyvinutému riešeniu je možné disky naviac upraviť tak, aby sa chyba znovu neprejavovala. Ing. Ľuboš Manduch, technický riaditeľ spoločnosti DATARECOVERY, s.r.o., doporučuje vlastníkom problematických diskov prípadným problémom predísť a hovorí: „Počet obetí každým dňom narastá. Všetkým uživateľom pevných diskov Seagate alebo Maxtor, ktorí sa zatiaľ nestali jednou z obetí preto doporučujem buď okamžite vymeniť terajší rizikový pevný disk za iný typ, alebo požiadať naše špecializované laboratórium o odbornú úpravu doterajších diskov.“

Poškodení uživatelia sa tiež môžu pripojiť k hromadnej žalobe, ktorú v zámorí organizuje napríklad advokátna kancelária Kabateck Brown Kellner. Žaloba podaná prostredníctvom advokátnej kancelárie Vám však stratené dáta nezachráni. „Hazardovanie s čakaním na kolíziu harddisku by som nedoporučoval,“ varuje Ľuboš Manduch a dodáva: „Existencia chyby diskov je známa a predísť havárií harddisku je teda možné. Pokiaľ však k havárií predsa len dôjde, stratené dáta je možné obnoviť.“

Problémy spojené so stratou dát sa teda dajú riešiť rôznymi cestami. Ako dostupnejšie a efektívnejšie riešenie môžeme doporučiť skôr preventívne technické opatrenie, napríklad výmenu alebo úpravu disku v špecializovanej spoločnosti.

Viac informácií: Chybné disky Seagate a Maxtor

Hľadaj
Kontakt Prvá pomoc
© DATARECOVERY, s.r.o. a partneri. Všetky práva vyhradené.
» Ďakujeme za perfektné služby. Môžem potvrdiť, že odvádzate vynikajúcu prácu. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] výsledok záchrany dát, ktorú iní neboli schopní vykonať... « R. Rahumägi, CTO, Quelle
Vircentrum Kaspersky Lab FlashRecovery: obnova dát (záchrana dát) z USB Flash, SSD, pamäťových kariet
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski