DATARECOVERY: Hlavná stránka
Prihlásiť  Záchrana dat, obnova dat | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYRikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Hlavná stránka
3.3.2009

Chybné disky Seagate / Maxtor

Záchrana dát z pevných diskov Seagate (Maxtor)

Ako pred nedávnom potvrdila aj spoločnosť Seagate, niektoré ich pevné disky s rozhraním SATA sprevádza kritická chyba. Dôsledkom vzniknutej chyby je kompletná nedostupnosť harddisku a rovnako strata dát, ktoré sú na ňom uložené.

Problémy sú výhradne záležitosťou harddiskov Seagate a Maxtor s rozhraním SATA. Závadu spôsobuje podľa výrobcu závažná chyba v mikrokóde firmwaru diskov, ktoré boli vyrobané pred 12. januárom 2009 a prešli vadnou testovacou linkou výrobcu.

Oblasti, ktoré sú zasiahnuté

Je potrebné uvedomiť si, že ohlásená závada predstavuje pre uvedené dátové nosiče mimoriadne veľkú pravdepodobnosť poškodenia a straty dát. Na nasledujúcom obrázku sú červenou farbou vyznačené oblasti, ktoré sú haváriami diskov Seagate a Maxtor s chybou firmwaru momentálne najviac zasiahnuté. Mapka vychádza z doterajšej praxe, v skutočnosti je však ohrozenie celosvetové.

Záchrana dát z pevných diskov Seagate a Maxtor

Aké disky závada postihuje

Chyba postihuje všetky pevné disky Seagate / Maxtor s rozhraním SATA dole uvedených modelových radov::

  • Barracuda 7200.11
  • Barracuda ES.2
  • DiamondMax 22
  • SV35.3
  • SV35.4
  • Pipeline HD
  • Pipeline HD Pro

Postihnuté sú všetky disky, ktoré boli vyrobené pred 12.1.2009 a prešli vadnou testovacou linkou výrobcu.

Konkrétne modelové čísla postihnutých diskov:

Seagate Barracuda 7200.11 ST3160813AS
ST3320613AS
ST3320813AS
ST3500320AS
ST3500620AS
ST3500820AS
ST3640323AS
ST3640330AS
ST3640530AS
ST3640623AS
ST3750330AS
ST3750630AS
ST31000333AS
ST31000340AS
ST31500341AS
Maxtor DiamondMax 22 STM3160813AS
STM3320614AS
STM3500320AS
STM3640323AS
STM3750330AS
STM31000334AS
STM31000340AS
Seagate SV35.3 ST3500320SV
ST3750330SV
ST31000340SV
Seagate SV35.4 ST3320410SV
Seagate Pipeline HD ST3160310CS
ST3250312CS
ST3320310CS
ST3500312CS
ST3500414CS
ST3500321CS
ST31000322CS
ST31000424CS
Seagate Barracuda ES.2 ST3250310NS
ST3500320NS
ST3750330NS
ST31000340NS
Seagate Pipeline HD Pro ST31000533CS

Vadné harddisky sú ďalej osadené aj v jednotkách externých pevných diskov ako Seagate FreeAgent Desk alebo Maxtor OneTouch 4.

Modelové číslo harddisku nájdete priamo na etikete pevného disku:

Záchrana dát z pevných diskov Seagate a Maxtor: etiketa HDD

Ako sa závada prejavuje

Oproti štandardným poškodeniam harddiskov je popisovaná závada nepríjemnejšia. Rizikové harddisky sa totiž až do posledného momentu nechovajú nijak nezvyčajne. Bežný uživateľ závadu zaregistruje až potom, ako sa mu nepodarí spustiť počítač alebo externý pevný disk.

Harddisk s aktivovanou závadou sa buď detekuje ako disk s nulovou veľkosťou (v diagnostickom SW zobrazuje LBA 0) alebo „zamrznutím“ pri detekcii (disk zostane s nastaveným signálom „busy“ – BSY), prípadne sa disk nedetekuje vôbec (záleží na BIOSe počítača).

Problému sa dá predísť

Ak Váš počítač ukladá dáta na niektorí z potenciálne vadných diskov, a nechcete byť jedného dňa nepríjemne prekvapení, problémom môžete predísť.

  • Rizikový harddisk môžete vymeniť za iný
  • Chybný firmware disku môžete nechať opraviť

Ak už je pre Vás prijateľnejšia ktorákoľvek z variant, dôležité je na chybu ohlásenú výrobcom reagovať včas. Pokiaľ presne neviete ako postupovať, kontaktujte nás. Navrhneme Vám vhodné riešenie záchrany dát.

Ako postupovať, ak sa závada už prejavila

Pokiaľ ste sa už stali obeťou popisovanej chyby a potrebujete z harddisku získať svoje dáta, jedinou možnosťou je záchrana dát.

V prípade, že na disku nemáte uložené žiadne dôležité údaje a disk je ešte v záruke, doporučujeme zariadenie reklamovať u Vášho predajcu.

Aká je šanca na obnovu dát

Spoločnosti DATARECOVERY, s.r.o. sa doposiaľ podarilo obnoviť dáta takmer v 100 % prípadov. Disponujeme špičkovým technickým vybavením, skúsenými technikmi a v prípade potreby radi zaistíme záchranu dát aj Vám.

Dôrazne však varujeme: Vyvarujte sa neodborných zásahov a kontaktujte radšej nás.

Hľadaj
Kontakt Prvá pomoc
© DATARECOVERY, s.r.o. a partneri. Všetky práva vyhradené.
» Ďakujeme za perfektné služby. Môžem potvrdiť, že odvádzate vynikajúcu prácu. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] výsledok záchrany dát, ktorú iní neboli schopní vykonať... « R. Rahumägi, CTO, Quelle
Vircentrum Kaspersky Lab FlashRecovery: obnova dát (záchrana dát) z USB Flash, SSD, pamäťových kariet
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski